Afdelinger / Ældre i bevægelse

Ældre i bevægelse

Velkommen til HGI Ældre i Bevægelse

I afdelingen for bevægelige ældre i den gode alder af 60+ lægger vi
vægt på at have det fornøjeligt og dyrke det sunde. Der er ingen krav
til medlemmernes formåen, og du kan deltage i aktiviteterne fra første dag.

Et par formiddage om ugen mødes vi til:
  • 1 times let gymnastik til frisk musik
  • Herefter frit valg mellem vandreture i skoven, dart,
    kortspil, bob og hvad der ellers kan samles tilslutning til
  • Til slut samles vi om en kop kaffe eller the og en sludder
I løbet af året har vi sommerudflugt, julefrokost, årsdag m.v., og mange
medlemmer hjælper til ved arrangementer som andre HGI afdelinger afholder.

Tid: mandag og torsdag kl. 10.00-13.00

Sted: Klubhuset, Hillerød Stadion, Selskovvej 76

Kontingent: 250 kr. årligt

Kontaktperson: Mogens Reichhardt, tlf. 4826 4639, 

Tilmelding er ikke nødvendigt - du skal blot komme og prøve.

Vi glæder os til at se dig

 

Bestyrelsen i Ældre i Bevægelse - 3. marts 2016

Formand
Mogens Reichhardt
Tlf.: 48 26 46 39
Mobil: 20 20 76 39
Mail: jmreichhardt@webspeed.dk
 
Sekretær
Inge Nielsen
Tlf.: 61 38 17 43
Mail: inme@live.dk
 
Kasserer
Anne-Marie Madsen
tlf. 20258191
Mail: anne-mariemadsen@youmail.dk
 
Bestyrelsesmedlem
Jytte Reichhardt
Tlf.: 48 26 46 39
Mobil: 20 53 82 55
Mail: jmreichhardt@webspeed.dk
 
Bestyrelsesmedlem
Rita Ølsted
tlf. 30286425
Mail: fridag@webspeed.dk
 
Bestyrelsesmedlem
Lis pedersen
Tlf.: 48 28 63 89
 
Bestyrelsesmedlem
Ilse Ottergren
Tlf.: 48 26 21 60
Mobil: 21 65 39 82
Mail: ilseottergren30@gmail.com
 
Revisor
Teddy Larsen
 
Revisorsuppleant
Ib Hansen
 
Udflugtsudvalg
Bessie Larsen
Hanne Martisen
Per Jørgensen

Kalender for
HGI Ældre i Bevægelse

1. januar 2018 til 7. januar 2019

Torsdag den 4. januar
opstart på gymnastikken 2018

Mandag den 26. februar
Generalforsamling

Mandag den 7. maj
24 års fødselsdagsfest

Torsdag den 17. maj
Forårstur

Torsdag den 14. juni
sidste gang før ferien

Mandag den 13. august
opstart efter ferien

Torsdag den 20. september
efterårstur

Uge 42
efterårsferie

Mandag den 26. november
julefrokost

Torsdag den 6. december
juleferie

Mandag den 7. januar 2019
opstart på gymnastikken 2019.
 
 
 
 
 
 
 
 
HGI Gymnastik og Trampolin