VELKOMMEN TIL HGI

HGI består af en række selvstændige afdelinger, der hver især er ansvarlige for deres idrætsaktiviteter, afdelinger der varetager støttefunktioner samt selvstyrende enheder til at varetage administrative og driftsmæssige opgaver.

I alle vore idrætsafdelinger forestås træningen af veluddannede, kompetente trænere og en engageret lederstab.

På alle niveauer og i alle aldersklasser lægger vi stor vægt på godt kammeratskab, sociale relationer og samarbejde på tværs af interesser. Mange forældre er involveret i ungdomsaktiviteter, et samarbejde vi i HGI til stadighed søger at udvikle.

HGI er et godt valg, hvis du ønsker at dyrke idræt, der også indeholder andre kvaliteter end bare de sportslige. HGI er også stedet, hvor du kan få prøvet udfordringen som idrætsleder.

Vi er mere end 2000, der ikke er i tvivl.

 

HGI's Bestyrelse

Bestyrelsen for foreningen HGI har følgende sammensætning:

  • Formændene for de aktive idrætsafdelinger
  • Formanden for Old Boys støtteforening
  • Formanden for selvforvaltningen
  • HGIs forretningsudvalg
  • Foreningsbestyrelsen er HGIs øverste ledelse og repræsenterer HGI i alle forhold.

Gennemførelsen af bestyrelsens beslutninger påhviler Forretningsudvalget, som også leder HGI mellem bestyrelsesmøderne, herunder tage initiativer der fremme HGIs formål og yde bistand til afdelingsbestyrelserne.

Forretningsudvalget vælges på HGIs generalforsamling og har følgende medlemmer:

Formand
Henrik Emil Hansen,
Holmegårdsvej 32 B,
3400 Hillerød
tlf.: 25 44 51 62
mail emi@mail.dk

Kasserer:
Claus Mortensen,
Bøgehaven 68,
3500 Værløse
tlf.: 51 34 33 26
mail claus.mortensen80@gmail.com

Sekretær:
Jørgen Nielsen,
Brunebjerg 44,
3400 Hillerød
tlf.: 30 63 07 87
mail hgid.jn@get2net.dk

Øvrige:
Salma Badawi,
(Næstformand hgi gym)
tlf.: 31 19 60 89
mail sba@hgigym.dk

Suppleant til FU
Karin Nielsen,
Agertoften 2,
3400 Hillerød
tlf.: 20 77 60 53
mail: formand@hgigym.dk
Hovedbestyrelsen (også kaldet foreningsbestyrelsen) omfatter det samlede forretningsudvalg plus den til enhver tid siddende formand for HGI
afdelinger og selvstyrende enheder (dvs pt Selvforvaltningen)

AFDELINGSFORMÆND
 
Basketball
Michael Burgess
tlf.: 42 41 43 65
mail: hello@michaelburgess.dk

Bordtennis
Thomas Hjermind Jensen
tlf.: 51 22 83 50
mail: formand@hgibordtennis.dk

Gymnastik
Karin Nielsen
tlf.: 20 77 60 53
mail: formand@hgigym.dk

HGI fodbold
Henrik Emil Hansen
tlf.: 25 44 51 62
mail: emi@mail.dk

Jog80
Mogens Rasmussen
tlf.: 48 26 52 75
mail: rasmussen@3400.net

Volleyball
Maciej G. Krzesinski
tlf.: 48 24 48 43 / 40 33 40 12
mail: krzesmac@gmail.com

Ældre i Bevægelse
Ole Thomsen
tlf.: 26 23 11 07
mail: olebrandtthomsen@hotmail.dk

Old Boys
Peter Haagen Hansen
tlf.: 22 20 57 00
mail: ph@dvsas.dk

Selvforvaltning
Jørgen Nielsen
tlf.: 30 63 07 87
mail: hgid.jn@get2net.dk

Revisor
Thomas H. Jensen
tlf.: 51 22 83 50
mail: formand@hgibordtennis.dk

Revisorsuppleanter
Jørgen Schultz
tlf.: 48 26 15 40 / 27 23 45 56
mail: Jorgen.k.schultz@gmail.com

Finn Jellingsø
tlf.: 48 24 17 30 / 61 30 38 03
mail: finnjellingsoe@gmail.com

HGI Hjemmeside
Charlotte Mangor Callesen
mail: charlottemmcallesen@gmail.com
HGI Gymnastik og Trampolin