VELKOMMEN TIL HGI

HGI består af en række selvstændige afdelinger, der hver især er ansvarlige for deres idrætsaktiviteter, afdelinger der varetager støttefunktioner samt selvstyrende enheder til at varetage administrative og driftsmæssige opgaver.

I alle vore idrætsafdelinger forestås træningen af veluddannede, kompetente trænere og en engageret lederstab.

På alle niveauer og i alle aldersklasser lægger vi stor vægt på godt kammeratskab, sociale relationer og samarbejde på tværs af interesser. Mange forældre er involveret i ungdomsaktiviteter, et samarbejde vi i HGI til stadighed søger at udvikle.

HGI er et godt valg, hvis du ønsker at dyrke idræt, der også indeholder andre kvaliteter end bare de sportslige. HGI er også stedet, hvor du kan få prøvet udfordringen som idrætsleder.

Vi er mere end 2000, der ikke er i tvivl.

 

HGI's Bestyrelse

Bestyrelsen for foreningen HGI har følgende sammensætning:

  • Formændene for de aktive idrætsafdelinger
  • Formanden for Old Boys støtteforening
  • Formanden for selvforvaltningen
  • HGIs forretningsudvalg
  • Foreningsbestyrelsen er HGIs øverste ledelse og repræsenterer HGI i alle forhold.

Gennemførelsen af bestyrelsens beslutninger påhviler Forretningsudvalget, som også leder HGI mellem bestyrelsesmøderne, herunder tage initiativer der fremme HGIs formål og yde bistand til afdelingsbestyrelserne.

Forretningsudvalget vælges på HGIs generalforsamling og har følgende medlemmer:

Formand
Henrik Emil Hansen
Holmegårdsvej 32 B
3400 Hillerød
2544 5162
emi@mail.dk

Næstformand
Maja Petersen
Postmosen 82
3400 Hillerød
6065 8267
mp07_05@yahoo.dk

Kasserer
Lissi Hemmingsen
Kagerup Byvej 25
3200 Helsinge
2554 5443
lissihemmingsen@gmail.com
 
Sekretær
Jørgen Nielsen
Brunebjerg 44
3400 Hillerød
4828 6010 / 3063 0787
hgid.jn@get2net.dk

Øvrige
Claus Mortensen
Skovparken 16
3200 Helsinge
5134 3326
claus.mortensen80@gmail.com

John Franzen
Fangekrogen 7
3400 Hillerød
5336 0143
john.franzen50.jf@gmail.com
 
Suppleant til FU
ubesat
 
 
Hovedbestyrelsen (også kaldet foreningsbestyrelsen) omfatter det samlede forretningsudvalg plus den til enhver tid siddende formand for HGI
afdelinger og selvstyrende enheder (dvs pt Selvforvaltningen)

AFDELINGSFORMÆND
 
Hillerød Basketball Klub
Tim Winther
Ålholmparken 118
3400 Hillerød
2070 4745
vitalius.winther@gmail.com

Bordtennis
Thomas Hjermind Jensen
Baldersvej 13 B
3400 Hillerød
5157 8350
thomaj@microsoft.com

Damefodbold
Malene Schou Nissen
Gurrevej 286a
3000 Helsingør
Malene.schou@gmail.com

Gymnastik & Trampolin
Charlotte Mangor Callesen
Kaalundsvej 7
3400 Hillerød
6061 0728 (hverdage kl. 19-21)
hgi@hotmail.dk

Hillerød Fodbold
John Franzen
Fangekrogen 7
3400 Hillerød
5336 0143
john.franzen50.jf@gmail.com

Jog80
Herluf Poulsen
Vipstjertvej 9
3400 Hillerød
4826 5221 / 4078 2335
hpoulsen@post11.tele.dk

Volleyball
Maciej G. Krzensinski
Birkehaven 68
3400 Hillerød
4033 4012
mgk@post.tele.dk

Ældre i Bevægelse
Mogens Reichhardt
Jespervej 167
3400 Hillerød
4826 4639 / 2020 7639
jmreichhardt@webspeed.dk

Old Boys
Peter Haagen Hansen
Slotsvænget 3
3400 Hillerød
2220 5700
ph@dvsas.dk

Selvforvaltning
Jørgen Nielsen
Brunebjerg 44, Tulstrup
3400 Hillerød
4828 6010 / 3063 0787
hgid.jn@get2net.dk
 
HGI Gymnastik og Trampolin