HILLERØD STADION

Velkommen til Selvforvaltningen Hillerød Stadion

Hillerød Stadion er hjemsted for mange af HGIs afdelinger, og bruges også af andre idrætsforeninger i Hillerød. Siden 1990 har Hillerød Kommune haft en aftale med HGI om drift og vedligeholdelse af Hillerød Stadion, og i HGI står Selvforvaltningen Hillerød Stadion, som er en selvstændig afdeling, for denne opgave.

Deltagere i Selvforvaltningen er de faste brugere af Hillerød Stadion, som ønsker aktiv at medvirke i arbejdet med at udvikle og vedligeholde de bedst mulige fysiske og sociale rammer omkring udøvelse af idrætsaktiviteter på Hillerød Stadion. Hver deltager har en repræsentant i Selvforvaltningens bestyrelse.

Selvforvaltningens øverste myndighed er det ordinære årsmøde, hvortil HGI og hver deltager udpeger en delegeret med stemmeret. Årsmødet afholdes hvert år inden udgangen af februar.

Formand for Selvforvaltning
Jørgen Nielsen, Brunebjerg 44, 3400 Hillerød
Tlf.: 48 28 60 10, Mobil: 30 63 07 87
Mmail: hgid.jn@get2net.dk

Baneinspektør
Johnny Ptak
Tlf.: 48 25 54 74, Mobil: 23 36 31 28

Bestyrelsen for Selvforvaltningen

Bestyrelsen for Selvforvaltningen består af en formand, som indstilles af HGI, samt en repræsentant for HGI og en repræsentant for hver deltager.

De kandidater, som HGI og deltagere indstiller til bestyrelsen, skal godkendes på det ordinære årsmøde.
 
SELVFORVALTNING
 
Formand
Jørgen Nielsen
Brunebjerg 44, Tulstrup
3400 Hillerød
4828 6010 / 3063 0787
hgid.jn@get2net.dk

Kasserer
Claus Mortensen
Skovparken 16
3200 Helsinge
5134 3326
claus.mortensen80@gmail.com

Sekretær
Hans Holbech
Fangekrogen 37, 3400 Hillerød
4848 1449
Hans.holbech@gmail.com (JOG 80)
 

ØVRIGE MEDLEMMER
 
Inge Nielsen
Slangerupsgade 27C 1.tv,
3400 Hillerød
6138 1743
inme@live.dk (Ældre i Bevægelse)

Per Johansen
Stutterivænget 7 st,
3400 Hillerød
4825 1315 / 6126 7093
per.jo@cool.dk (HGI Old Boys)

Henrik Emil Hansen
Holmegårdsvej 32 B
3400 Hillerød
2544 5162
emi@mail.dk

Stadioninspektør
Johnny Ptak,
Hvilegårdsparken 8,
3320 Skævinge
4825 5474 / 2336 3128
hillerodstadion@live.dk
HGI Gymnastik og Trampolin